روابط عمومی در بازاریابی خدمات

روابط عمومی ایجاد ذهنیتی خوب از موسسه‌ای در میان افراد و گروه‌های مربوط است. در روابط عمومی فرض بر این است که اساس کار، مردم و روابط با آن‌هاست. کارشناسان روابط عمومی به‌خوبی به این امر واقف هستند که توجه و هواداری از هر کاری مستلزم تقویت و مراقبت از روابط است. یکی از...

بازاریابی سالن های زیبایی

شما امروزه می‌توانید در هر محله شهری بیشتر از یک آرایشگاه پیدا کنید، خواه این محله در یک منطقه مسکونی باشد یا قلب تجاری شهر. هر چه مکان اعیانی‌تر باشد، تعداد بیشتری از این مراکز خدمات زیبایی را در دسترس خواهید داشت! هنگامی‌که می‌خواهید سالن خدمات زیبایی خود را راه...